Share |

Yurtdışı Dil Okulları
Learn English in Malta

  Osmanlı Malta Seferi

Malta Seferi

Tarihçi Yılmaz Öztuna'nın kaleminden T.C. Kültür Bakanlığı, Osmanlı Dizisi, Osmanlı Devleti Tarihi – I – sayfa 225 – 228 bölümlerden alınmıştır.

 

1523 yılının ilk haftasında Rodos'tan ayrılan Saint-Jean askeri tarikatı şövalyeleri, 25.10.1530'da, Charles-Quint tarafından kendilerine verilen Malta ve Gozo adalarına yerleştiler.

 

Malta'nın nüfusu 90 ve Gozo nun ki 7 bin idi. 1530–65 arasında Osmanlılar, uzun müddet Gozo adasını ellerinde bulundurdular ve hemen her yıl Malta'yı vurdularsa da, Şövalyeleri buradan oynatmak mümkün olmadı. Bilhassa Turgut Paşa, çok Müslüman kanı döken Şövalyelerin buradan atılması, yani Malta'nın fethi için, pek çok defa Divan'a başvurdu.

 

Bu sırada grand-maitre (üstad-ı azam) yani devlet başkanı, De La Valette Parisot adlı Provence'li bir Fransız idi. 1464'de doğmuş, 1515'de 51 yaşında Malta şövalyesi olmuş, 1522'de Kanuni'nin Rodos'u fethinde ve 1530'da Malta'ya yerleşilmesinde bulunmuş, yıllarca forsa olarak Abdurrahman Reis'in kadırgasında kürek çekmiş, sonra kurtulmuş, hayatını Turgut Paşa ile mücadeleye adamış, 5 Avrupa dili dışında mükemmel Türkçe, biraz Arapça öğrenmiştir.

 

Lampedusa ve Linosa adaları, Türklerdeydi. 17.8.1557'de üstadı azam seçilen La Valette, bütün gayretlerine rağmen Türkleri bu adacıklardan atamadı.

 

Osmanlı'nın eninde sonunda Malta'ya çok ciddi bir sefer yapacaklarını yıllar önce kestiren La Valette, buna göre hazırlanmış, adayı Rodos'tan daha müstahkem labirentler, tüneller, kayalar içinde bir şahin yuvası haline getirmişti. Bir ara her yıl tekrarlanan Türk filolarının taarruzlarından fütur getiren La Valtte, bu kaya parçasının bu kadar fedakarlığı göze almaya değmeyeceğini, boşaltıp kayalık halinde Türklerin işgaline bırakılmasını, kendilerine kuzeyde daha mahfuz olan Korsika adasının verilmesini İspanya'ya söyledi. İkinci Felipe razı oldu. Fakat Ceneviz Cumhuriyeti, krala çok yalvararak bu kararından vazgeçirdi. La Valette için, Malta'yı ne pahasına olursa olsun savunmaktan başka çare kalmadı.

 

Damad Piyale Paşa'nın başında bulunacağı Donanmay-ı Hümayun, 130 baştarda ve kadırga, 11 kalyon (yelkenli harb gemisi), 3 Karamürsel, 50 nakliye gemisi olarak tertip edildi. Donanamaya bindirilip Malta'ya çıkarılacak kara kuvvetlerine serdar olarak 5. Vezir İsfendiyaroğlu Sultan-zade Mustafa Paşa kumanda edecekti.

 

Forsalar dışında 13000 levend, 16000 kara askeri (4500 yeniçeri,3500 Rumeli sipahisi, 8000 Anadolu sipahisi), 175 muhasara topu, 20000 kantar barut, 40000 gülle, 10000 kazma ve 10000 kürek ve buna göre diğer malzeme, donanmaya yüklendi. Mustafa Paşa, 70 yaşında, Sultan Süleyman'ın halası oğlu, denizcilikten anlamaz, mağrur ve inatçı, fakat kahraman bir asker, mareşal idi. 7000 forsanın kürek çektiği donanmanın başındaki Piyale Paşa ile de, kendisine müşavir verilen ve Divan'dan "zinhar tavsiyelerinden dışarı çıkmaması" bildirilen Turgut Paşa ile de geçinemedi. La Valette'nin o çağ Hıristiyan âleminin en iyi muharibleri kabul edilen 10650 askeri vardı. Ayrıca bütün halkı çalıştıracaktı. Kayalar içine sığınıp savunacaktı.

 

1.4.1565'de Hayreddin Paşa'nın türbesini toplarla selamlayıp İstanbul'dan ayrılan Donanmay-ı Hümayun, 19 Mayısta Malta'ya geldi ve 48 saat içinde 20000 asker çıkardı. Daha önce Salih Paşa-zade Mehmet Bey (Paşa), denizden keşif yapmıştı. Ada bilindiği gibi 824–1127 yıllarında Müslüman Arap hâkimiyetinde kalıp yerli halk da Arabca ile karışık bir dil konuşur.

 

Turgut'un 2 Haziranda 23 kadırga ve 2110 bahriye azabı (deniz piyadesi) ile geç gelmesi, Piyale Paşa küskün bir pasiflikte olduğu için, Mustafa Paşa'nın taktik hataları yapmasına sebep oldu. Akıl almaz derecede kanlı muharebeler oldu. 6. taarruzda Turgut Paşa, başına bir şarapnel yedi. Çok ağır yaralandı. Beyaz sakalı kıpkızıl kesildi. Mustafa Paşa, en yakın arkadaşı olan merhum Salih Paşa'nın oğlu Mehmet Paşa, sevgili talebesi Uluç-Ali Bey derhal yetiştiler. Mustafa Paşa bizzat Kur'an okudu. Birkaç saat sonra şehiden öldü. 80 yaşında idi. Uluç-Ali Bey'in, Turgut'un Hıristiyan zulmünden kurtardığı Tarabulus'a götürüp orada türbe yapılarak gömdürmesine karar verildi. Paşa'nın şehit düştüğü mevkii bugün de Pointe Dragut(Turgut Burnu) diye anılmaktadır. 1565 Malta muhasarasında kaleye atılan gülleler ve buna benzer Türk hatıraları bugün de Malta'ya gelen turistlerce topraktan alınıp hatıra olarak götürülmektedir. Stanley Lane-Poole "Turgut, amirallikte, Barbaros ayarında ve Doria'dan üstündü" diye yazar.

 

23.6.1565'de Sant'Elmo kalesi düşmekle beraber ana kale dayandı. Bu kale Türklere 6000 şehit ve yaralıya mal oldu. La Valette, elindeki 1000 Müslüman esiri parça parça doğrattıktan sonra, Türklerin önüne attı. Bu sırada 100 parçalık bir Haçlı donanma, Piyale Paşa'nın 236 gemisine çatmadan Malta'ya kuvvet çıkarmak için Sicilya'da birikmişti.1 Temmuzda esas kalenin muhasarasına başlandı. Temmuz ayı, kızgın güneş altında ve kayalar üzerinde veya içinde, iki taraf içinde çok kanlı vuruşmalarla geçti. 2 Ağustostan itibaren Salih Paşa-zade Mehmet Bey (Paşa), dehşetli lağım (yeraltı tüneli) muharebelerini başlattı. 7 Ağustosta Mustafa Paşa, 22200 askeri birden taarruza sürdü. Bu taarruz 8 saat sürdü. Mehmet Paşa, Castilla Burcu'nu zapt etti. Bir an kalenin düştüğü sanıldı.

 

Fakat La Valette geceye doğru vaziyeti kurtardı. Aynı günlerde 200 Hıristiyan askerinin Sicilya'dan Malta'ya çıkmaya muvaffak olduğu artık bunun arkasının alınamayacağı haberi geldi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın oğlu Hasan Paşa, bir taarruz daha yapıp kendisinin yöneteceğini, muvaffak olmazsa muhasaranın kaldırılmasının daha iyi olacağını, zira Cezayir ve İstanbul'dan mühimmat gelmeden ve Malta'da kışlamayı göze almadan devamın kaabil bulunmadığını, serdara bildirdi.

 

8 Eylülde muhasara kaldırıldı ve 11 Eylülde Donanmay-ı Hümayun, Malta'dan hareket etti. Erzak 3 aylık bir muhasaraya göre hesap edildiği için kıtlaşmıştı. Türkler 8000 şehit, yaralı, hasta, esir vermiş, elde kalan asker, başarıyla devam ettirilecek bir muhasaraya kifayet etmez olmuştu. Hasan Paşa, filosunu alıp Cezayir'e, Turgut Paşa'nın naşı ile beraber onun filosunu alan ve yerine beylerbeyi tayin edilen Uluç-Ali Paşa da Tarabulus'a hareket ettiler. Mustafa Paşa bir filo ile İstanbul'a döndü. Piyale Paşa esas kuvvetlerle birkaç ay daha Akdeniz ve Ege de gezip, Malta başarısızlığı dolayısıyla Hıristiyanların bir hareket yapmaları ihtimaline göre davrandı. Malta muhasarasında 8500'den fazla da Hıristiyan askeri öldü. Hepsi soylu olan ve sayıları 500'ü bulan "şövalye "payesindeki Malta şövalyelerinden 260'ı can verdi.

 

Piyale Paşa bile 18 ağustosta bacağından yaralandı. Adaya 80000 Türk güllesi atıldı. Her taraf kül yığını haline geldi. La Valette, yeni inşaata girişti ve Arapların Medine şehri yakınlarında 3000 işçi ile bugün La Valette denen şehri inşa ettirmeye başladı ki, adanın merkezidir. 1565'in son günlerinde İstanbul'a gelen Piyale Paşa, 26.3.1566'da hemen denize çıktı. 70 kadırga ile Sakız limanına girdi (14.4.1566). Burası Türkiye himayesinde ve Ceneviz yönetiminde idi. Mukaavemet olmadı. Adayı bahriye sancağı olarak ilhak edip, İtalyan yönetimine son verdi.

 

Piyale Paşa, 14 yıl kapdan-ı deryalık yaptı. 1568'de kubbe veziri ve 2. Vezir oldu. 

Clubclass Malta 2017 Paradise Bay Mellieha Yaz Kampı 10-13 yaş ile 14-17 yaş Arası
ACE Malta 2016 Yaz Kampı 12-17 Yaş - MALTA KÜLTÜR DERNEĞİ®
Chamber College Malta 2016 Aile Yanı Yaz Kampı 8 -12 yaş & 13 - 17 yaş Paket Program Fiyatları
International House Malta 2016 Paradise Bay Mellieha Yaz Kampı 10-13 yaş ve 14-17 yaş Yaz Kamp Fiyatları
  M. Kemal ATATÜRK Köşesi
  Çipli Türk Pasaport İşlemleri

Yudumla    Link School Malta, Malta Dil Okulları NSTS Malta Dil Okulu, Malta Dil Okulları

 Malta Hakkında  Malta Yaz Okulları  Malta Dil Okulları  Malta Dil Kursları  Malta Vizesi
 EC Macera Yaz Kampı
 
 NSTS Malta Dil Okulu   Yoğun İngilizce Kursu

 Bu site içeriği; GLOBAL ADIM Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hizmetleri Turizm Ticaret Gıda Sanayi Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. 
"Malta Kültür Derneği®" "Malta Cultural Association®"tescilli bir markadır ve teklif haklari kanunu tarafindan korunmaktadir. Markaların

kullanım hakları GLOBAL ADIM firmalarına ait olup tüm hakları saklıdır © 2009 - 2020 / Son Günceleşme Tarihi: 12.01.2010


Maltada İngilizce Eğitim | Malta Dil Okulları | Malta Yaz Okulları | Maltada İngilizce Kursları | Malta Hakkında Herşey | Malta Dil Okulu Fiyatları